Huddesinfektion - kompress 100st

I lager.

25 kr

Preinjektion swab - desinfektionskompress individuell förpackad. Avsedd för huddesinfektion före div.stickande procedurer. 

Innehåller 70% isopropyl alkohol